Sectie duikers

De sectie 'Scaphandrier'

 

De onderwaterzetting van het gebied tussen de spoorwegdijk en de IJzer in oktober 1914 werd de redding van ons leger. Het sluizencomplex de 'Ganzenpoot' in Nieuwpoort speelde een cruciale rol in de onderwaterzettingen vormde dan ook één van de sleutelposities in de Belgische verdedegingslinie.

Het onderhouden en instandhouden van de onderwaterzetting werd een belangrijke taak voor het Geniekorps, specifiek de Companies Sapeurs-Pontonniers. De rol van de sluiswachters is alomtegenwoordig bekend, doch het harde en gevaarlijke werk van de helmduikers blijft een nobele onbekende voetnoot in de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog.

De Scaphandriers (Frans voor helmduiker) maakten deel uit van de sectie Pontonniers en stonden in voor alle inspecties en herstellingen onderwater. Het was tijdens één van deze werken dat helmduiker François Van Der Vreken op 5 November 1916 stierf. De helm werd van het corselet gerukt tijdens eens duikopdracht in de 'Ganzenpoot' nadat de duiker werd weggezogen. De duiker verdronk en kon niet tijdig worden bovengehaald en gered.

 

Onze vereniging beschikt over enkele getrainde duikers (beroeps- en sportduikers) die met minitieus gerestaureerd materiaal van toen terug demonstratieduiken uitvoeren.

Het materieel dat werd gebruikt in 14-18 was van Franse makelij en reeds in gebruik bij de Genie sinds begin 1900. Wij hebben na lang zoeken dit materieel geïdentificeerd, teruggevonden en terug operationeel gemaakt.

 

 

 

Helmduiker gaat te water (1918) met een helm die uitgerust is met communicatie. De Belgen waren een van de eerste die experimenteerde (april 1915) en er in slaagde om een telefonische communicatie in te bouwen in een duikershelm. Deze technologie was vooruitstrevend, het is maar pas in 1920 dat de Britse firma Siebe Gorman op de markt kwam met een soortgelijk systeem.

 

Home

 

In het midden de helmduiker Francois Van Der Vreken, links van hem zijn neef Isidore Tas (eveneens helmduiker) en uiterst rechts de sectie chef en helmduiker Gaston Frederikx. Foto: stadsarchief Nieuwpoort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een helmduiker gaat te water met een uitrusting van ongeveer 70 kilo.

Foto (C) Patrick Brion