ceremoniën

Ceremoniën

Geregeld organiseren wij plechtigheden of worden wij gevraagd om plechtigheden bij te wonen om het militaire gedeelte te verzorgen.

Dit kan gaan van het leveren van een ere-detachement tot vaandelescorte. Bij onze plechtigheden wordt er steeds naar gestreefd om te werken zoals het toen in 14-18 gebruikelijk was.

 

Enkele hoogtepunten voor ons detachement:

  • •Opleiding en omkadering van het historisch detachement van het nationaal defilé 2014.
  • •Erewacht van ons Koningspaar tijdens de herdenkingsplechtigheden in Luik op 4 augustus 2014

 

 

Home